Elementi slemena

elementi slemena

Elementi slemena se postavljaju na mestima gde se seku krovne ravni koje formiraju vrh krova. Unutrašnju opšivku slemena-podsleme. Liniju sučeljavanja dveju krovnih ravni ispunjavamo tečnim mašinskim poliuretanom. Postavljamo tipske ugaone opšivke-češalj slemena, na obe strane krovnih ravni. Formiramo vrh krova sa kapom slemena.

Slemena i prateće elemente koje proizvodi firma Izoterm projekt Požega se odlikuju vrhunskim kvalitetom, završnom obradom i dugotrajnšću.

Sleme je horizontalna linija koja je istovremeno i vrh krova tj. linija gde se seku krovne ravni. Ukoliko se pak krovne ravni spajaju u jednoj tački (kod piramidalnih krovova) onda krov nema sleme nego rogalj. Za razliku od slemena koje predstavlja ravnu liniju, kose linije u kojima se spajaju krovne ravni se zovu grbinama.

Elementi slemena - podsleme

Podsleme povezuje zadnje rožnjače u vrhu krova i izrađuje se u dimenzijama po narudžbini (maks.dužina l=6.000mm). Materijal od kog se izrađuje podsleme može biti: čelični plastificirani lim u različitim bojama po RAL karti, INOX, bakar, aluminijum.

Elementi slemena - češalj

Izgrickana opšivka slemena predstavlja barijeru na krovu između krovnih rebara i kape slemena. Na različitim alatima na presi izgrickani profil rebra na krovu može biti podesiv za različite profilacije krovnih panela I krovnih limova (TR 40, TR 60, TR 80… ).