ODVODNI KANALI

odvodni kanali

Odvodni kanali (šlic) su jednostavna i jeftina metoda odvodnjavanja na površinama na kojima nema izliva velikih količina vode. Idealno rešenje za prostore gde se kondenzuje mala količina vode iz klimatizacionih ili sličnih uredaja (pekare, poslastičarnice, bazeni). Služi za odvajanje vlažne i suve površine.

Odvodni kanali se izrađuju u podu sa otvorom grla kanala od 20 mm. Pod kanala je u konstantnom padu prema slivnicima sa sifonom. Kanali se rade od kiselo otpornog prohroma oznake Č 4580, debljine d=2,00 mm.

Koriste se kako bi prikupili otpadnu vodu i odveli je u kanalizacioni sistem. Ovaj tip kanala nalazi primenu u pogonima za preradu prehrambenih proizvoda (pivare, fabrike slatkiša, klanice), hemijskoj industriji, restoranima, hotelima, bolnicama i sličnim ustanovama. Kanali se ugrađuju i u ustanovama gde se zbog sanitarnih zahteva i tehnoloških procesa trebaju koristiti samo proizvodi od nerđajućeg čelika.

Odvodni kanali sa slivnikom

Izrada podnog slivnika od INOXA sa sifonom i perforiranom korpicom za odvajanje krupnijeg otpada, sa vertikalnim izlivom Ø 110 mm , sa gazećom rešetkom  debljine d=6,0 mm, okruglom zbog dinamičkih udaraca malih točkova transportnih sredstava. Sve po HCCP propisima. Kompletan slivnik uradjen od kiselo otpornog prohroma oznake Č 4580.

Odvodni kanali - ugradnja

Kanali se ugrađuju tako što se gornja površina grla kanala postavlja na kotu finalnog poda (+-0,00 ), nakon toga se pristupa povezivanju prohromskog slivnika sa kanalizacionim odvodom vode.