izoterm projekt d.o.o.

USLUGE

Izoterm d.o.o. Projektovanje i montaža, pored standardne palete proizvoda, svojim klijentima nudi i različite uslužne radove na brojnim mašinama koje posedujemo. Neki od radova koje možete obaviti kod nas su:

Savijanje na CNC abkant presi

Rad na ekscentar presi

Rad na hidrauličnoj presi

Varenje elektro CO2

Rad na stonoj bušilici

Sečenje metala na makazama

izoterm projekt d.o.o.

PROIZVODI

U proizvodnom pogonu od 1.500m2 sa specijalozovanim mašinama za obradu metala  proizvodimo širok spektar proizvoda koji imaju namenu u prehrambenoj, farmaceutskoj, konditorskoj I drugim industrijama. Na zahtev kupca mogu biti proizvedeni u vanstandardnim dimemnzijama. Naši proizvodi pružaju kvalitetna I funkcionalna rešenja namenjena dužoj eksploataciji. Naš proizvodni program obuhvata sledeće proizvode.