Sanitarna lajsna

sanitarne lajsne

Sanitarna lajsna - plastificirana

Izrada i isporuka metalne plastificirane sanitarne lajsne namenjene povezivanju unutrašnjih uglova na objektu :  Zid – Zid, Zid – Plafon i Zid-Pod.

Sanitarna lajsna se proizvodi od čeličnog plastificiranog lima u RAL bojama debljine 0.5mm i namenjena je za objekte po HACCP i drugim standardima. Proizvodi se u elementima dužine l= 2.000 mm.

Uz sanitarnu opšivku isporucujemo „L“ nosace od pocinkovanog lima dimenzija 96 x 96 mm, debljine 1.0 mm, koji se nituju za panel i preko kojih se kasnije provlači sanitarna opšivka. U uglovima gde se sučeljavaju sanitarne opšivke  isporučujemo poluoblu kalotu izradjenu od istog lima debljine 0.5 mm.

Sanitarna lajsna - prohromska

Izrada i isporuka prohromske sanitarne lajsne namenjene povezivanju unutrašnjih uglova na objektu :  Zid – Zid, Zid – Plafon i Zid-Pod.

Sanitarna lajsna se proizvodi od prohromskog kiselootpornog  lim debljine 0.5mm i namenjena je za objekte po HACCP i drugim standardima. Proizvodi se u elementima dužine l= 2.000 mm.

Uz prohromsku sanitarnu opšivku isporucujemo „L“ nosace od pocinkovanog lima dimenzija 96 x 96 mm, debljine 1.0mm, koji se nituju za panel i preko kojih se kasnije provlači sanitarna opšivka. Na završecima gde se sučeljavaju sanitarne opšivke isporučujemo ugaonu kalotu takodje izradjenu od prohroma debljine 0.5mm, oznake Č4580.

Prednost sanitarneopšivke je zatvaranje unutrašnjih uglova na objektu bez vidljivog šrafljenja, materijal od kojeg je opšivka izradjena i brza montaža na samom objektu.